Combidrum Filter 25 Omschrijving

Begin                                Omschrijving                    Technische Tekening   Technische gegevens 

 

Vanwege het continu transport van het filtermateriaal door de filterkamer ontstaat een optimaal contact van het water met de op het filtermateriaal verblijvende
bacteriecultuur. Naast de transportfunctie zorgt de lucht voor een intensieve beluchting en daarmee voor een optimale zuurstofvoorziening voor de biologische
processen in het filter. Vervolgens loopt het water via de 2 x 110mm retour naar de vijver. Vanwege de combinatie van deze filterprocessen in een filter wordt het geheel compacter maar met een zéér effectieve werking van waterzuivering en biologische filtering. De Filtreco combi drum 25 is een zeer effectief filter om uw vijverwater te zuiveren. Het vuile water komt via de bodemdrains en skimmers het filter binnen. Doordat het vuilwater gedeelte zich voor en in de trommel bevindt, gaat het vuil zich aan de binnenzijde van de trommel hechten. Hierdoor stroomt er minder water door het gaas en zakt het waterniveau aan de buitenzijde van de trommel. De hoogte meting signaleert dit en zet een spoelcyclus in gang. Deze cyclus bestaat uit het activeren van de trommel motor en de sproei pomp. De trommel zal vervolgens afhankelijk van de gekozen modus een bepaalde slag draaien waarbij de sproeiers ondertussen het gaas zullen schoon spuiten. Het vuil wordt via de afvoer goot naar het riool afgevoerd.

De afvoergoot kan tevens van binnen uit gedemonteerd worden. Deze cyclus herhaalt zich zo vaak als nodig. De Filtreco combi drum 25 wordt gevoed via 2 maal 110mm en bestaat uit 3 compartimenten. Waarbij de eerste 2 gescheiden zijn door een silicone afdekstrip en het trommel gaas. Hierdoor wordt er een vuil- en zuiverwater compartiment gecreëerd. Hierna krijgen we het laatste compartiment welke voor de biologische filtering zorgt. Het zuivere water gaat door de aan de bovenkant voorziene sleuven in het tussenschot naar het bewegend bed compartiment waar de Bio wheels door een ingenieus luchtlift-systeem continu in beweging worden gehouden.

Vanwege het continu transport van het filtermateriaal door de filterkamer ontstaat een optimaal contact van het water met de op het filtermateriaal verblijvende
bacteriecultuur. Naast de transportfunctie zorgt de lucht voor een intensieve beluchting en daarmee voor een optimale zuurstofvoorziening voor de biologische
processen in het filter. Vervolgens loopt het water via de 2 x 110mm retour naar de vijver. Vanwege de combinatie van deze filterprocessen in een filter wordt het geheel compacter maar met een zéér effectieve werking van waterzuivering en biologische filtering.