Omschrijving 5 Chamber Moving Bed

Begin                         Omschrijving              Technische Tekening  Technische gegevens Tekening aanleg         

 

De Filtreco 5 kamer filters bewegend
 bed gravity wordt opgesteld op gelijke hoogte van de vijver en werkt op basis van de zwaartekracht. Het water komt het filter binnen via de bodemdrains en de skimmers. De Filtreco Meerkamerfilters bestaan uit 5 kamers, die elk gevuld zijn met zorgvuldig geselecteerde filtermaterialen:
De Filtreco Kamerfilters kunnen als gravity filter of als pompgestuurde filter ingezet worden. Bij de gravity variant komt het water via bodemdraim de filter in en
wordt het gezuiverde water terug naar
de vijver gepompt. Hierbij staat de filter onder of gelijk aan het wateroppervlak.
Bij de pompvariant wordt het water in de filter gepompt en het uitstromende water loopt terug in de vijver. De filter staat boven het wateroppervlak van de vijver. Alle kamers kunnen door middel van een bodemafvoer met kogelkraan voor ieder filtercompartiment apart worden gereinigd.

 

De Filtreco Meerkamerfilters bestaan uit 5 kamers, die elk gevuld zijn met zorgvuldig geselecteerde filtermaterialen:
De Filtreco Kamerfilters kunnen als gravity filter of als pompgestuurde filter ingezet worden. Bij de gravity variant komt het water via bodemdraim de filter in en wordt het gezuiverde water terug naar de vijver gepompt. Hierbij staat de filter onder of gelijk aan het wateroppervlak.
Bij de pompvariant wordt het water in de filter gepompt en het uitstromende water loopt terug in de vijver. De filter staat boven het wateroppervlak van de vijver. Alle kamers kunnen door middel van een bodemafvoer met kogelkraan voor ieder filtercompartiment apart worden gereinigd. 1e kamer met filterborstels voor de mechanische filtering van het vijverwater, Filterborstels zijn bedoeld om het aan- gevoerde vijverwater te ontdoen van grove vuildeeltjes die de filter kunnen verstoppen.

2e en 4e kamer bestaat uit een ‘bewegend bed’ filterprincipe dat uitermate geschikt is voor Koi vijvers. Deze filterwijze blinkt uit in zijn eenvoud en prestaties. Het systeem stamt uit de intensieve Koi sector waarbij controleerbaarheid, prestatie, laag energieverbruik en bedieningsgemak een absoluut vereiste zijn.
Het filtermateriaal bestaat uit losse Filtreco Wheel deeltjes die continue in beweging worden gehouden door een ingenieus luchtliftsysteem. Doordat het filtermateriaal door de filterkamer beweegt ontstaat een optimaal contact van het water met
de op het filtermateriaal verblijvende bacteriecultuur. Naast de transportfunctie zorgt de beweging van het filtermateriaal voor een intensieve beluchting en daarmee voor een optimale zuurstofvoorziening voor de biologische processen in het filter.
Hoewel de hele filter zeer compact is en daardoor weinig ruimte in neemt, biedt het oppervlak van het filtermateriaal in de 2e en 4e kamer ca. 800m2 per kubieke meter ruimte voor de afvalverwerkende bacteriën. Deze bacteriën eten als het ware de
giftige afvalstoffen uit het water (eiwitten, ammonium, nitriet, etc.) waardoor een natuurlijke verwerking van het afval in het water ontstaat.
De 3e en 5e kamer is voorzien van Filtreco matten. Deze matten filteren niet alleen kleine mechanische, anorganische en organische vuildeeltjes
uit het water maar bieden ook een ideale aanhechtingsmogelijkheid voor nuttige, afval afbouwende bacteriën. Ook de bacteriën
in de bio film van de matten leven van de constante aanvoer van afvalstoffen. Het water dient een bepaalde tijd langs de matten stromen om de contacttijd met de bio film lang genoeg te maken waardoor afdoende afbraak van afvalstoffen kan plaatsvinden. De bacteriën in de filter eten als het ware de giftige afvalstoffen uit het water (eiwitten, ammonium, nitriet, etc.) waardoor een natuurlijke verwerking van het afval in het water ontstaat. Door het water over de biofilm op de matten te laten stromen krijgen nuttige bacteriën de kans om voedsel op te nemen. Het water moet een bepaalde tijd langs de biofilm stromen om de contacttijd met de biofilm lang genoeg te maken waardoor afdoende afbraak van afvalstoffen plaats kan vinden. Met de Filtreco Kamerfilter wordt hiervoor zorg gedragen.