Filtreco Meerkamer Systemen

Posted by on nov 5, 2012 in Slider | 0 comments

Filtreco Meerkamer Systemen

De Filtreco Kamerfilters kunnen als gravity filter of als pompgestuurde filter ingezet worden. Bij de gravity variant komt het water via bodemdraim de filter in en wordt het gezuiverde water terug naar de vijver gepompt. Hierbij staat de filter onder of gelijk aan het wateroppervlak. Bij de pompvariant wordt het water in de filter gepompt en het uitstromende water loopt terug in de vijver. De filter staat boven het wateroppervlak van de vijver.